Kroniskt trötthetssyndrom och synproblem

Man räknar med att cirka 40 000 svenskar lider av kroniskt trötthetssyndrom, myalgisk encefalomyelit (ME), eller CFS som det kallas för på engelska. Det här är en sjukdom som är mycket svår att få specialistvård för och som för många innebär ett liv med ständig utmattning. Bland de många symptom som den som har ME kan drabbas av så finner vi även synproblem.

Synproblem och kroniskt trötthetssyndrom

synfel och MEDå man har fått det konstaterat att man lider av ME så kan det vara så att man inser att de problem man har med synen också beror på denna sjukdom. Enligt läkare så beror den här typen av ME symptom på att hjärnan inte fungerar som den ska hellre än på att man har vanliga synfel.

Hjärnan skickar signaler till ögonen så att du kan förstå var du är och vad du ser. Om de här signalerna inte fungerar som de ska så kan man få många olika typer av problem varav några är:

  • Suddigt synfält
  • Yrsel på grund av svårigheter med att se saker som rör på sig
  • Svårigheter med starkt ljus
  • Svårigheter med att fokusera på objekt
  • Försämrad perifer syn
  • Känsla av torrhet och svidande ögon
  • Huvudvärk till följd av trötta ögon
  • Tunnelseende

Det är vanligt att den som lider av kroniskt trötthetssyndrom också rapporterar att allt blir suddigt eller att det känns som om man befinner sig i en dimma. Det här händer särskilt då personen ställer sig upp snabbt.

Effekter av synproblemen

Det är förstås obehagligt att uppleva de symptom som beskrivs ovan men framförallt så är det svårt för den som lider av synproblem till följd av ME att fungera normalt. Man kan till exempel inte köra bil då man inte ser ordentligt, och helt vanliga saker som att diska eller laga mat kan bli omöjligt då hela världen snurrar framför ögonen eller då man får ont i huvudet.

Att fungera på en arbetsplats är inte att tala om då synen försämras av kroniskt trötthetssyndrom. Men vad kan man göra för att lindra problemen för att få en drägligare tillvaro som sjukskriven?

Behandling av ögon vid ME

Det är rätt vanligt att den som lider av kroniskt trötthetssyndrom vänder sig till en ögonläkare för att ta reda på vad som är fel. Då undersökningen visar att synen är normal så kan man förstås undra vad man ska ta sig till. Det kommer uppenbarligen inte att hjälpa med glasögon eller kontaktlinser då det inte rör sig om traditionella synfel. 

Det viktigaste är att förbättra blodcirkulationen till hjärnan för att på så vis förbättra signalfunktionen. Det kan alltså vara så att man behöver gå till en neurolog eller kardiolog för att få den hjälp som man behöver för att mildra synproblemen.

Om det är så att man upplever känslighet för starkt ljus så är det förstås klokt att investera i bra solglasögon som man kan använda då man går ut. Torra och svidande ögon kan behandlas med droppar som återfuktar. I vissa fall så kan det även rekommenderas att man tar antihistaminer om det är så att ögonen rinner och kliar.

Även om du inser att dina problem med synen beror på kroniskt trötthetssyndrom och inte på synfel så är det viktigt att uppsöka hjälp. Det kan ju vara så att man har ett dolt synfel i kombination med ME och då är det förstås viktigt att man får rätt vård. Det är också viktigt att se kopplingen mellan synproblem och den trötthetsgrad man upplever. Ju tröttare man är ju starkare blir symptomen, så det är också så att en väl fungerande ME behandling kan dämpa synproblemen.